Szkoła Podstawowa w Skotnikach

 

SZKOŁA PODSTAWOWA w SKOTNIKACH

Dyrektor: Andrzej Wołoszyn

tel. 44/756 08 90

e-mail: szkolskotnik@poczta.onet.pl

NIP 771-25-01-104

Ogólna charakterystyka szkoły.

Historia szkoły sięga XIX wieku. Obecnie nauka odbywa się w dwóch budynkach szkolnych.. Nasi mieszkańcy mocno identyfikują się ze szkołą, w której naukę zdobywały kolejne pokolenia. Budynek szkoły mocno zapadł w pamięć najstarszych mieszkańców, którzy pamiętają czasy II wojny światowej. W tym czasie budynki te zajmowali okupanci jako kwaterę dla wermachtu i policji. Tutaj odbywały się przesłuchania i zapadały wyroki na mieszkańcach Skotnik i okolic.

Szkoła Podstawowa w Skotnikach jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów. W naszej szkole pracuje 14 nauczycieli. Wyższe wykształcenie posiada 98 % grona pedagogicznego. Troje nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Szkoła jest wysoko oceniana przez społeczność lokalną, do czego przyczynia się zapewne dobrze układająca się współpraca placówki z rodzicami. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich ważniejszych uroczystościach lokalnych. O wysokiej ocenie i bardzo dobrej współpracy ze społecznością lokalną, świadczy wynik przeprowadzonego zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły przez wizytatora Kuratorium Oświaty Panią Barbarę Motyl.

Obwód szkoły obejmuje dzieci z 12-stu miejscowości: Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Wacławów, Faliszew, Józefów Stary, Reczków Stary, Dąbrówka, Stara, Stara Kolonia, Szarbsko, Wolica.. Większość dzieci pochodzi z rodzin rolniczych i robotniczych. 

Do roku szkolnego 1998/99 liczba uczniów wahała się w granicach 120 osób w kl. I-VIII. Od roku 1999/2000 r do Szkoły Podstawowej w Skotnikach zostały przypisane dzieci z byłej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce..Obecnie uczęszcza do niej 140 uczniów kl. 0-VI. Liczba oddziałów wynosi 7, (w tym oddział przedszkolny). Średnia liczba uczniów w klasie wynosi 20 osób.

Absolwenci szkoły nie mieli trudności z przyjęciem do wybranych szkół średnich i z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych i na studiach. Od trzech lat uczniowie kończący klasę szóstą rozpoczynają naukę w  Gimnazjum w Dąbrowie n. Czarną i Przedborzu.

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na prawidłowe zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zachęcamy nauczycieli i uczniów do przygotowywania się i licznego udziału w konkursach przedmiotowych. Uczniowie bardzo często odnoszą w nich sukcesy, zdobywając nagrody i wyróżnienia Dzięki temu chętniej uczestniczą w życiu szkoły, co z kolei przynosi korzyści dla procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Na podstawie zestawień klasyfikacyjnych, badań wyników nauczania oraz losów absolwentów można stwierdzić, że poziom nauczania w szkole jest wysoki. Wpływają zapewne na niego prowadzone przez nauczycieli zajęcia pozalekcyjne z uczniem zdolnym, jak i potrzebującym indywidualnej pomocy ze strony nauczyciela. Bardzo duży wpływ na poziom nauczania mają wysokie kwalifikacje zawodowe uczących i ciągłe doskonalenie się zawodowe.