Oświadczenia majątkowe Pracowników

Pracownicy :

 

Rok 2016

Głowacki Dionizy - Wójt Gminy Oświadczenie majątkowe>>

Mamrot Paweł  - Sekretarz Gminy Oświadczenie majątkowe>>


Boraniecki Michał  Oświadczenie majątkowe>>

Brandys Zdzisław Oświadczenie majątkowe>> korekta >>

Piekarz Anna  Oświadczenie majątkowe>>  korekta >>

Pietruszka Jerzy  Oświadczenie majątkowe>>

Śpiewak Dorota  Oświadczenie majątkowe>> korekta >>

Ogrodnik Elżbieta    Oświadczenie majątkowe>>  Oświadczenie majątkowe koniec kadencji>>

Wołoszyn Andrzej  Oświadczenie majątkowe>> 

Staśkiewicz Alicja Oświadczenie majątkowe>>

Witold Małecki Oświadczenie majątkowe>>

Bożena Salamaga Oświadczenie majątkowe>>

Łukasz Przybył Oświadczenie majątkowe>>

 


 

 Rok 2015

Głowacki Dionizy - Wójt Gminy Oświadczenie majątkowe>>

Mamrot Paweł  - Sekretarz Gminy Oświadczenie majątkowe>>


Boraniecki Michał  Oświadczenie majątkowe>>

Brandys Zdzisław Oświadczenie majątkowe>>

Piekarz Anna  Oświadczenie majątkowe>>   korekta >>

Pietruszka Jerzy  Oświadczenie majątkowe>>

Śpiewak Dorota  Oświadczenie majątkowe>>

Ogrodnik Elżbieta    Oświadczenie majątkowe>>

Wołoszyn Andrzej  Oświadczenie majątkowe>>   korekta >>

Staśkiewicz Alicja Oświadczenie majątkowe>>

Witold Małecki Oświadczenie majątkowe>>

Bożena Salamaga Oświadczenie majątkowe>>

 

Rok 2014

Głowacki Dionizy - Wójt Gminy  (za cały 2014r) Oświadczenie majątkowe>>  Wyjaśnienie >>
Głowacki Dionizy
- Wójt Gminy (nowa kadencja) Oświadczenie majątkowe>>

 

Głowacki Dionizy - Wójt Gminy (na koniec kadencji) Oświadczenie majątkowe>>


 

Mamrot Paweł  - Sekretarz Gminy (za cały 2014r)   Oświadczenie majątkowe>>

Mamrot Paweł- Sekretarz Gminy Oświadczenie majątkowe>>

Mamrot Paweł - Z-ca Wójta Oświadczenie majątkowe>>Boraniecki Michał  Oświadczenie majątkowe>>

Brandys Zdzisław Oświadczenie majątkowe>>
Ogrodnik Elżbieta    Oświadczenie majątkowe>>
Piekarz Anna  Oświadczenie majątkowe>>
Pietruszka Jerzy  Oświadczenie majątkowe>>
Śpiewak Dorota  Oświadczenie majątkowe>>

Staśkiewicz Alicja Oświadczenie majątkowe>>
Wołoszyn Andrzej  Oświadczenie majątkowe>>

Witold Małecki Oświadczenie majątkowe>>
Bożena Salamaga
Oświadczenie majątkowe>>

 

Rok 2013

Głowacki Dionizy - Wójt Gminy   Oświadczenie majątkowe>>
Mamrot Paweł  - Z-ca Wójta   Oświadczenie majątkowe>>


Boraniecki Michał  Oświadczenie majątkowe>>

Brandys Zdzisław Oświadczenie majątkowe>>
Ogrodnik Elżbieta    Oświadczenie majątkowe>>
Piekarz Anna  Oświadczenie majątkowe>>
Pietruszka Jerzy  Oświadczenie majątkowe>>
Śpiewak Dorota  Oświadczenie majątkowe>>

Staśkiewicz Alicja Oświadczenie majątkowe>>
Wołoszyn Andrzej  Oświadczenie majątkowe>>

Witold Małecki Oświadczenie majątkowe>>
Bożena Salamaga
Oświadczenie majątkowe>>

 

Rok 2012

Głowacki Dionizy - Wójt Gminy   Oświadczenie majątkowe>>
Mamrot Paweł  - Z-ca Wójta   Oświadczenie majątkowe>>   korekta >>


Boraniecki Michał  Oświadczenie majątkowe>>   korekta >>

Brandys Zdzisław Oświadczenie majątkowe>>   korekta >>

Ogrodnik Elżbieta    Oświadczenie majątkowe>>   korekta >>

Piekarz Anna  Oświadczenie majątkowe>>
Pietruszka Jerzy  Oświadczenie majątkowe>>
Śpiewak Dorota  Oświadczenie majątkowe>>

Staśkiewicz Alicja Oświadczenie majątkowe>>
Wołoszyn Andrzej  Oświadczenie majątkowe>>  
korekta >>

Witold Małecki Oświadczenie majątkowe>>
Bożena Salamaga
Oświadczenie majątkowe>>


Rok 2011

Głowacki Dionizy - Wójt Gminy   Oświadczenie majątkowe>>
Mamrot Paweł  - Z-ca Wójta   Oświadczenie majątkowe>>


Boraniecki Michał  Oświadczenie majątkowe>>

Brandys Zdzisław Oświadczenie majątkowe>>
Ogrodnik Elżbieta    Oświadczenie majątkowe>>
Piekarz Anna  Oświadczenie majątkowe>>
Pietruszka Jerzy  Oświadczenie majątkowe>>
Śpiewak Dorota  Oświadczenie majątkowe>>

Staśkiewicz Alicja Oświadczenie majątkowe>>
Wołoszyn Andrzej  Oświadczenie majątkowe>>

Witold Małecki Oświadczenie majątkowe>>
Bożena Salamaga
Oświadczenie majątkowe>>


Rok 2010

Głowacki Dionizy - Wójt Gminy   Oświadczenie majątkowe>>
Mamrot Paweł  - Z-ca Wójta   Oświadczenie majątkowe>>


Boraniecki Michał  Oświadczenie majątkowe>>

Brandys Zdzisław  Oświadczenie majątkowe>>

Leśniewska Janina korekta>>  Oświadczenie majątkowe>>
Ogrodnik Elżbieta  Oświadczenie majątkowe>>
Piekarz Anna  Oświadczenie majątkowe>>
Pietruszka Jerzy  Oświadczenie majątkowe>>
Śpiewak Dorota  Oświadczenie majątkowe>>

Staśkiewicz Alicja Oświadczenie majątkowe>>
Wołoszyn Andrzej  Oświadczenie majątkowe>>

Witold Małecki Oświadczenie majątkowe>>

Bożena Salamaga Oświadczenie majątkowe>>


Rok 2009

Głowacki Dionizy - Wójt Gminy   Oświadczenie majątkowe>>
Mamrot Paweł  - Z-ca Wójta   Oświadczenie majątkowe>>


Boraniecki Michał  Oświadczenie majątkowe>>

Brandys Zdzisław  Oświadczenie majątkowe>>

Leśniewska Janina  Oświadczenie majątkowe>>
Ogrodnik Elżbieta  Oświadczenie majątkowe>>
Piekarz Anna  Oświadczenie majątkowe>>
Pietruszka Jerzy  Oświadczenie majątkowe>>
Śpiewak Dorota  Oświadczenie majątkowe>>

Staśkiewicz Alicja Oświadczenie majątkowe>>
Wołoszyn Andrzej  Oświadczenie majątkowe>>

Witold Małecki Oświadczenie majątkowe>>